Space race
(B. Dickinson/ A. Dickson)

Yes, yes, I'd launch a rocket right into the rising sun
My living breath is measured, every step is gone
Fare you well my friends
see you down the line, yeah, yeah

I don't belong to nation, state or buying race
I leave my prejudice with you, my religion's in space
So have a little respect

CHORUS:
Why are we running in this space race?
Why are we acting like we own the place?
Just want to feel the starlight on my face
Reach out my hand and touch beyond...

Yea, yes, I'd float around till gravity's end
unity is coming singular again
See you then my friend
at the end of time, yeah, yeah

Secret knowledge, science, logic is all gone
Nothing left but burning up into the sun
On a cosmic beach, I'll see ya there

 

Kosmiczny wyścig
(Space Race)

Tak, tak, odpaliłbym rakietę prosto w stronę słońca
Moje oddechy policzone, kroki wszystkie postawiłem
Miewajcie się dobrze przyjaciele
Zobaczymy się po śmierci, tak, tak

Nie należę do narodu, państwa ani rasy
Wyzbywam się uprzedzeń, moja religia w kosmosie
Więc miejcie trochę szacunku

Dlaczego bierzemy udział w tym kosmicznym wyścigu?
Dlaczego postępujemy jakby to wszystko było nasze?
Chcę tylko poczuć światło księżyca na twarzy
Wyciągnąć rękę i dotknąć kosmosu

Tak, tak, szybowałbym aż po koniec grawitacji
Aż zgoda zapanuje znów
Wtedy spotkamy się przyjacielu
Na końcu czasu, tak, tak

Sekretna wiedza, nauka i logika przepadły
Nie zostało nic, wszystko spaliło słońce
Na kosmicznej plaży, tam spotkamy się

Back from the edge
(B. Dickinson/ A. Dickson)

A silent river flowing black
Strange attractions, no turning back
Present danger I recall
that pins my senses to the wall

Back from the edge where the
darkness has fled and I'm
swimming in light and I'm
falling, falling from the edge

Back from the edge

I fell from grace and that's a fact
I still have urges I fight back
Cold decisions wear me thin
Kill yourself, begin again

Back from the fear that you're
not worth a damn, throw your-
self into light and the rush as you
spin from the edge

Back from the edge

Now and then I wonder where
the faces from my childhood have gone
Like father like son in your bones
it lives on glowing shadows

 

Powrót znad krawędzi
(Back From The Edge)

Cicha rzeka spływa czernią
Coś mnie przyciąga, nie mogę zawrócić
Uczucie niebezpieczeństwa powraca
I przykuwa me zmysły do ściany

Powracam znad krawędzi, gdzie ciemność
Się rozwiała, a ja pływam w świetle
I spadam, spadam z krawędzi

Powrót znad krawędzi

Straciłem przyzwoitość i to jest fakt
Wciąż mam ciągoty, z którymi walczę
Wszystko zaczyna tracić znaczenie
Zabij się i rozpocznij jeszcze raz

Porzuć strach, że nic nie jesteś wart
Skocz prosto w światło i ucieknij
Ucieknij znad krawędzi

Cały czas się zastanawiam
Gdzie podziały się twarze z mego dzieciństwa?
One żyją w twoich kościach
Przypominając świecące cienie
 

Inertia
(B. Dickinson/ A. Dickson)

These are the pictures,
these are the feelings from the front-line
Living in silence,
feeling the deafness like heavy smoke
Smiling with strangers, counting the days,
like a spring coiled up inside
Welcome to your future,
welcome to your book of lies

Fingers crawl through pages,
nothing changes, living here...

Inertia, no wish to move at all
Inertia, everything's a stone wall
Inertia, history lets you die

A ragged pile of silent accusers
Smell the blood of strangers here
No eyes, no ears, no smell, no taste
The mouth of the maggot is full in this place

Murdered conscience,
the pressure is crushing heads
like paper lanterns now
Unbreakable grip,
a dead hand driving us forward to the end

Kicking through traces a thousand years from now

Inertia, no wish to think at all
Inertia, everything's a stone wall
Inertia, history lets you di
 

Bezczynność
(Inertia)

To są obrazki,
To są uczucia z przyszłości
Życie w zupełnej ciszy,
Uczucie głuchoty ogarniającej niczym ciężki dym
Uśmiechanie się do nieznajomych, liczenie dni
Jakby w środku tkwiła ściśnięta sprężyna
Witaj w swej przyszłości
Witaj we własnej księdze kłamstw

Palce przerzucają strony
Lecz nic się nie zmienia, żyjąc tu

Bezczynność, brak woli by ruszyć się, choć trochę
Bezczynność, wszystko zdaję się być z kamienia
Bezczynność, historia zapomni o tobie

Martwy stos cichych oskarżycieli
I zapach krwi nieznajomych
Bez oczu i uszu, żadnego zapachu ani smaku
Krwiożercze larwy mają się tu, czym pożywić

Nierozerwalny uścisk martwej ręki,
Pozbawionej sumienia i miażdżącej głowy
Niczym papierowe lampiony
Która prowadzi nas ku końcowi

Bezczynność, brak woli by ruszyć się, choć trochę
Bezczynność, wszystko zdaję się być z kamienia
Bezczynność, historia zapomni o tobie
 

Faith
(B. Dickinson/ A. Dickson)

You knew I wouldn't go,
that's why you threatened me
would I stay?

Said I was sick, I'd be alone,
said my mind was at my own
I didn't run
You crawled up on your knees, a victims pretty please
Would I stay?  Would I stay?  ...and I stayed

How many more times till I broke down
from my guilty mess
You taught me to hate to love you
That's because you love to hate yourself

I wish it had a happy end,
like the fairy-tales pretend there can be
But things are not the same
when your life love was a game of make believe
You get everything you want but not everything you need
and it's true, you receive what you achieve

How many screaming fights tears of rage
until it ended
How many more times till I say who I am
and don't pretend

How many more times till I broke down
from that guilty mess
How many more times till I say who I am
and don't pretend

 

Wiara
(Faith)

Wiedziałaś, że nie odejdę
I dlatego wciąż mnie męczyłaś
Czy zostanę?
Mówiłaś, że jestem chory i że będę samotny
Mówiłaś, że decyzja należy do mnie
Nie uciekłem
Upadłaś na kolana i prosiłaś mnie tak słodko
Czy zostanę? Czy zostanę? … i zostałem

Ile jeszcze razy się załamię
Nim wydostanę się z tego bagna
Nauczyłaś mnie nienawidzić miłość do ciebie
Ponieważ kochasz nienawidzić samą siebie

Chciałbym by to wszystko zakończyło się szczęśliwie
Niczym w bajkowej opowieści
Lecz to nie takie proste, gdy twa życiowa miłość była tylko udawaniem
Dostałaś wszystko, co chciałaś, lecz nie wszystko, czego potrzebowałaś
To jest prawda, otrzymujesz tylko to, co sama osiągniesz

Ile jeszcze burzliwych kłótni i łez nim to się skończy
Ile jeszcze razy nim powiem, kim jestem nie udając

Solar confinement
(B. Dickinson/ A. Dickson)

Trapped inside a web of fiery gravity
that fuels all our needs
Chaotic energy that sucks the life from H to He
All life withers in the sun
I deny what I have done
Spend my days and nights
in roaring halls of crimson fire

CHORUS:
Solar confinement
Solar confinement
Solar confinement
Solar distress flares, Oh-o!

I've slept with many strangers
so fission fusion fission makes good sense
Where I lay my head
my troubles I put down to experience
It's warm and lonely in the sun
I deny what I have done
Spend my days and nights in roaring halls of crimson fire

REPEAT CHORUS:
Solar distress flares, Oh-o!

SOLO

A lonely boy sits in his room
His curtains hide the sun
Confess to what you've done
and no one understands

 

 

Słoneczne więzienie
(Solar Confinement)

Uwięziony w sieci ognistej grawitacji
Która podsyca nasze pragnienia
Chaotyczna siła, która wysysa całą energię
Wszystkie życie wyschnięte na słońcu
Zaprzeczam temu, co zrobiłem
Spędzam dnie i noce w ryku sal karmazynowego ognia

Słoneczne więzienie
Słoneczne więzienie
Słoneczne więzienie
Słoneczne wybuchy rozpaczy

Spałem z wieloma nieznajomymi
Takie krótkie znajomości mają sens
Gdziekolwiek do snu ułożę się
Me problemy przypisuję mym doświadczeniom
Na słońcu jest gorąco i samotnie
Zaprzeczam temu, co zrobiłem
Spędzam dnie i noce w ryku sal karmazynowego ognia

Słoneczne więzienie
Słoneczne więzienie
Słoneczne więzienie
Słoneczne wybuchy rozpaczy

Samotny chłopiec siedzi w swym pokoju
Firany przysłoniły mu słońce
Przyznaję się to tego, co zrobiłem
Lecz i tak nikt nie rozumie

Słoneczne więzienie
Słoneczne więzienie
Słoneczne więzienie
Słoneczne wybuchy rozpaczy

Dreamstate
(B. Dickinson/ A. Dickson)

Well you bred me
Well you fed me
Well you made me what I am

Something for nothing
Good for nothing
Well...

It's a dreamstate, a dreamstate
To kill me with your kindness you'll just have to wait

You say I'm nothing
You say I'm nothing
Never gonna be something
Well then, that's life for me

Your expectations, your reservations
Aw, come on, please

It's a dreamstate, a dreamstate
You bought into the vision so you don't have to wait
A dreamstate of bliss, a dreamstate of bliss
A dreamstate, a dreamstate

Now I'm standing up here before the judge
Juries got their head where the sun don't shine
Everybody's lying on my case
they're lying on my, lying on my, lying on my
Lying on my case

Eyes above me, eyes above me
Never realised there was someone else in here
No resolution and no conclusion
Do I believe?

It's a dreamstate, a dreamstate
You fell for it sucker, you fell for the bait
A dreamstate of bliss, a dreamstate of bliss
A dreamstate, a dreamstate

 

Sen
(Dreamstate)

To ty mnie wyhodowałeś
I ty mnie wykarmiłeś
To ty stworzyłeś mnie, kim jestem

Coś za nic
Dobroć za nic
Tak…

To jest sen, to jest sen
Będziesz musiał poczekać by zabić mnie swą życzliwością

Mówisz, że jestem nikim
Mówisz, że jestem nikim
Że nigdy nie będę kimś
Tak, to właśnie moje życie

Twe oczekiwania, twe zastrzeżenia
Proszę, daj już spokój

To jest sen, to jest sen
To ty go stworzyłeś, więc nie musisz na nic czekać
To jest sen błogości, to jest sen błogości

Teraz stoję naprzeciw sędziego
I nie mogę dostrzec przysięgłych
A oni wszyscy kłamią, kłamią
Kłamią przeciw mnie

Oczy patrzą z góry, patrzą na mnie z góry
Nigdy nie byłem świadom, że ktoś jeszcze tu jest
Żadnego rozwiązania, żadnego podsumowania
Czy w to wierzę?

To jest sen, to jest sen
Zapadłeś weń frajerze, złapałeś się na przynętę
To jest sen błogości, to jest sen błogości
To jest sen, to jest sen

I will not accept the truth
(B. Dickinson/ A. Dickson)

I will not accept the truth
I will not accept the truth
I will not accept the truth
That I'll never get there
never get there, yeah, yeah

I must not push forward, no
I must not push forward, no
I must not push forward, no
Cuz I'll never get there
I'll never get there, no way

I will not believe your lies
I will not believe your lies
I will not believe your lies
You say I'll never get there
never get there

Hold on, hold on
Hold on, hold on

SOLO

I will not accept the truth
I will not believe your lies
I will not acknowledge pain
I will survive and live again

Coming back now, rising up now

Hold on, hold on
Hold on, hold on
Hold on, hold on

I will not accept the truth
I will not accept the truth
I will not accept the truth!

 

Nie zaakceptuję prawdy
(I Will Not Accept The Truth)

Nie zaakceptuję prawdy
Nie zaakceptuję prawdy
Nie zaakceptuję prawdy
Że nigdy tam nie dotrę
Nigdy tam nie dotrę

Nie wolno mi tego słuchać, nie
Nie wolno mi tego słuchać, nie
Nie wolno mi tego słuchać, nie
Bo nigdy tam nie dotrę
Nigdy tam nie dotrę, o nie

Nie uwierzę w twoje kłamstwa
Nie uwierzę w twoje kłamstwa
Nie uwierzę w twoje kłamstwa
Mówisz, że nigdy tam nie dotrę
Nigdy tam nie dotrę

Wytrzymam to, wytrzymam to
Wytrzymam to, wytrzymam to

Nie zaakceptuję prawdy
Nie uwierzę w twoje kłamstwa
Nie zaznam bólu
Przetrwam i będę żyć znów

Teraz powstanę i powrócę

Wytrzymam to, wytrzymam to
Wytrzymam to, wytrzymam to
Wytrzymam to, wytrzymam to

Nie zaakceptuję prawdy
Nie zaakceptuję prawdy
Nie zaakceptuję prawdy

 

Inside the machine
(B. Dickinson/ A. Dickson)

I've got myself a widget
A gizmo with wires and Martian intent, yeah
Strange face of beauty, that's my machine
It blinks and stares right at me
Sees nothing, but in it's wires
A strange thing of beauty, that's my machine

You won't believe what it can do
It tells me things I never wished I knew
Like the mirror, when you ask, it tells you true

Inside the machine, the web has got you now
Inside the machine, yeah-eh-eh-eh-eah!

I'd strap my DNA to it
A living device, the light of my life, yeah
Strange face of beauty, that's my machine
I sit and we crackle with static
It makes no sense to have experience when...
A strange thing of beauty, that's my machine

You won't believe what it can do
It tells me things I never wished I knew
Like the mirror, when you ask, it tells you true

Inside the machine, we're looking for control
Inside the machine, you're part of it somehow
Inside the machine, yeah, yeah, yeah

SOLO

Inside the machine, the web has got you now
Inside the machine, you're part of it somehow
Inside the machine, we're looking for control
Inside the machine, yeah, yeah, yeah

 

Wewnątrz maszyny
(Inside The Machine)

Sprawiłem sobie pewne urządzenie
Ma przewody i jest nieziemsko uważne
Dziwna i piękna rzecz, to jest ma maszyna
Mruga i patrzy się prosto na mnie
Nie widzi nic, lecz w jej przewodach
Jest coś pięknego, to jest ma maszyna

Nie uwierzysz, co potrafi robić
Opowiada mi rzeczy, których nigdy nie miałem poznać
Niczym lustro, gdy spytasz, odpowie ci prawdę

Wewnątrz maszyny, zostałeś złapany prze sieć
Wewnątrz maszyny, o tak

Gdybym mógł, podłączyłbym do niej me DNA
Żyjące urządzenie, światło mego życia
Dziwna i piękna rzecz, to jest ma maszyna
Siadam i wywołujemy różne zakłócenia
Nie ma sensu zdobywać doświadczenia, gdy…
Dziwna i piękna rzecz, to jest ma maszyna

Nie uwierzysz, co potrafi robić
Opowiada mi rzeczy, których nigdy nie miałem poznać
Niczym lustro, gdy spytasz, odpowie ci prawdę

Wewnątrz maszyny, wspólnie szukamy władzy
Wewnątrz maszyny, ty także jesteś częścią tego
Wewnątrz maszyny, o tak

Wewnątrz maszyny, zostałeś złapany prze sieć
Wewnątrz maszyny, ty także jesteś częścią tego
Wewnątrz maszyny, wspólnie szukamy władzy
Wewnątrz maszyny, o tak

Headswitch
(B. Dickinson/ A. Dickson)

What would induce you
to swear your allegiance to God?
Tonight...
Joined at the hip to a million volt
switch off the light
Alright...

You want to find out what the planet's about
Falling from grace leaves
a cool empty space in the sky

Your eyes are black as they see
the red ball of the sun
And they're blind
Dribbling with come as the volts
start to arc through your mind
It's cruel but it's kind

Like father, like son
Chop off the head but the body lives on
Falling from grace leaves a cool empty space in the sky

SOLO

Like father, like son
Chop off the head but the body lives on
Heaven that made you has screwed you and laughed
Falling from grace leaves a cool empty space in the sky

 

Bezgłowy
(Headswitch)

Co mogłoby cię skłonić
Byś przysiągł swą wierność Bogu?
Jeszcze dziś…
Podłączony do napięcia miliona volt
Wyłączasz prąd
W porządku…

Chcesz się dowiedzieć jak poruszają się planety
Utraciłeś łaskę niebios zostawiając w nim jedynie puste miejsce

Twoje oczy stają się czarne
Gdy wpatrują się w jaskrawe słońce
Jesteś ślepy
Ślinisz się, gdy prąd zaczyna
Przepływać przez twój mózg
To okrutne, lecz dla twego dobra

Niczym ojciec i syn
Odetnij głowę, lecz ciało będzie żyć dalej
Utraciłeś łaskę niebios zostawiając w nim jedynie puste miejsce

Niczym ojciec i syn
Odetnij głowę, lecz ciało będzie żyć dalej
Niebo, które cię stworzyło, teraz cię oszukało i wyśmiało
Utraciłeś łaskę niebios zostawiając w nim jedynie puste miejsce

Meltdown
(B. Dickinson/ A. Dickson)

Hey, you wait, cringing in the dark
You create what you always fear
A puppet of hatred dishing out poison

You use me for bait, you're begging bowls of lies
Chain letters of sniveling compromise
But I can smell the difference,
your truth and you're fiction
You and your twisted convictions

CHORUS:
Were you my friend when I belonged?
Were you my friend when I was strong?
Were you my friend when I was weak?
Were you my friend when I was crawling, calling...
...out of my head?

Cold, like your blood
The snake is always cool (cool)
When things get tough

You slither on the ground
You cover up your tracks when I'm around

It's over now my friend
Your dog has had it's day
It's payback time, or what you had to say

You're stuck with the life you made
Stuck with the plans you made
Stuck with everything you are

REPEAT CHORUS

Everything's gonna happen now (x4)

 

Kryzys
(Meltdown)

Hej, zaczekaj, kulisz się ze strachu w ciemnościach
Sam tworzysz to, czego najbardziej się boisz
Marionetka nienawiści, rozsiewająca swą truciznę

Wykorzystujesz mnie jako przynętę,
Kłamiąc błagasz mnie, bym dalej rozsyłał
Listy biadolące o zgodę

Lecz ja wyczuwam różnicę
Między twą prawdą a fikcją
Ty i twe chore przekonania

Czy byłeś mym przyjacielem, gdy przynależałem?
Czy byłeś mym przyjacielem, gdy byłem silny?
Czy byłeś mym przyjacielem, gdy byłem słaby?
Czy byłeś mym przyjacielem, gdy upadłem, wołałem…
…zmysły postradałem?

Zimny, jak twa krew
Wąż zawsze jest obojętny
Gdy zaczynają się problemy

Stąpasz po cienkim lodzie
Zacierasz ślady, gdy jestem w pobliżu

To koniec mój przyjacielu
Miałeś już swą szansę
Teraz czas spłacić długi

Pożegnaj się z dotychczasowym życiem
Pożegnaj się ze swymi planami
Pożegnaj się ze wszystkim

Teraz wszystko może się zdarzyć

 

Octavia
(B. Dickinson/ A. Dickson)

I'm vacuum breathing and open mouthed as the red shift fills my eyes
Oh. Minister, my promises as her shadow
cuts the day away

I remembered you when you walked into that room

Dislocated jagged pieces
are sliding into this broken mind
I'm swimming back against the river
but I'm rising with the tide

Where we came from, we're all going back there soon

CHORUS:
How many times have we met this way
How many lives have we lived before
How many faces and how many names
Shadows come but shadows are gone
Shadows come but shadows are gone

 

Oktawia
(Octavia)

Oddycham głęboko,
I otwieram usta, gdy jej czerwona sukienka wypełnia mój wzrok
Och, pastorze, me obietnice jak jej cień odchodzą razem z dniem

Pamiętam cię, gdy weszłaś do tego pokoju

Poruszające się, postrzępione kawałki
Wślizgują się do tego zranionego umysłu
Płynę z powrotem naprzeciw rzece
Lecz przypływ unosi mnie daleko

Wkrótce wszyscy powrócimy tam, skąd przybyliśmy

Ile jeszcze razy spotkamy się w ten sposób
Iloma życiami żyliśmy już wcześniej
Ile mieliśmy twarzy i ile imion
Cienie przychodzą i cienie odchodzą
Cienie przychodzą i cienie odchodzą
 

Innerspace
(B. Dickinson/ A. Dickson/ C. Dale)

I see the scars of action writhing round your face
Too much inactivity and home's a lonely place
Throw away your beauty
cuz you know that it won't last
Throw away your present,
you've been living in the past

Come on, take a trip with me
across the bridge of lunacy
Fire up some beast and ride the skywaves
Don't wanna waste my time on you
if you can't travel this way too
Fire up this beast, we'll ride the skywaves

I've thrown away my images,
they're all so distant now
Discovery was a stranger then,
welcome to my house
Whatever demons torture me
I love them like a friend
Nothing lasts forever
but the certainty of change

I'd rather move around and be
than figure out live and what it means
Fire up some beast and ride the skywaves
Don't wanna waste my time on you
if you can't travel this way too
Fire up this beast, we'll ride the skywaves

SOLO

And when the fireballs work is done,
and we are part of the nuclear one
The whole damn thing begins again
Our glory days have just begun,
a fiery sideslip then we're gone
I'll see ya Monday morning

Any way I'm coming back
Any way I'm coming back

 

Wewnętrzna przestrzeń
(Inner Space)

Dostrzegam blizny wijące się na twej twarzy
Zbyt wiele bezczynności, dom to samotne miejsce
Porzuć swoje piękno
Gdyż wiesz, że ono nie będzie wiecznie trwać
Odrzuć teraźniejszość,
Twe dotychczasowe życie to już przeszłość

No chodź, wybierz się ze mną w podróż
Poprzez most szaleństwa
Rozpal w sobie bestię, będziemy ujeżdżać niebiańskie fale
Nie zamierzam marnować dla ciebie mego czasu
Jeśli nie możesz podróżować tak jak ja
Rozpal w sobie bestię, będziemy ujeżdżać niebiańskie fale

Porzuciłem me wyobrażenia
Teraz one są tak odległe
Dzięki temu odkrycie było ciekawsze
Witaj w moim domu
Jakikolwiek demon prześladuje mnie
Kocham go jak przyjaciela
Nic nie trwa wiecznie
Oprócz pewności nastąpienia zmian

Wolę raczej w kółko kręcić się
Niż zrozumieć życie i jego sens
Rozpal w sobie bestię, będziemy ujeżdżać niebiańskie fale
Nie zamierzam marnować dla ciebie mego czasu
Jeśli nie możesz podróżować tak jak ja
Rozpal w sobie bestię, będziemy ujeżdżać niebiańskie fale

Teraz, gdy ogniste kule już wystrzelone
A my staliśmy się częścią tej atomowej
I cały cholerny świat zaczyna się od nowa
Nasze dni chwały dopiero się rozpoczęły
Na ognistej ślizgawce odjedziemy
Zobaczymy się w poniedziałkowy poranek

Nie ważne jak, odchodzę stąd
Nie ważne co, odchodzę stąd
 

Strange death in paradise
(B. Dickinson/ A. Dickson)

Spiralling falling, a silver machine
From wings of freedom, silent above
Eyelids were burning, summer sun roasting
Tumbling chrome in the clear blue sky

Brighter that sunshine
for all of our lifetimes
One thousand stars turned day
into night at the end

CHORUS:
Where were you when it fell from the sky?
I saw the movie, I read the reply
In the beginning there was only the word

People were kissing in front of their shadows
Children were playing out in the yard
I am not guilty, I made no difference
I wasn't born and I wasn't made on that day

REPEAT CHORUS

SOLO

Strange death in paradise (x6)

 

Dziwna śmierć w raju
(Strange Death In Paradise)

Kręcąc się spadała ta srebrna maszyna
Na skrzydłach wolności, powyżej panowało milczenie
Mrużono powieki gdyż letnie słońce prażyło
Spadający chrom z czystego, błękitnego nieba

Jaśniejsza niż słońce
Na resztę naszego życia
Tysiąc gwiazd, dzień
Przemieniło w noc

Gdzie byłeś, gdy to coś spadło z nieba?
Oglądałem film, przeczytałem odpowiedź
Na początku było tylko słowo

Ludzie całowali się, a za nimi ich cienie
Dzieci bawiły się na podwórku
Ja nie jestem winny, ja się do tego nie przyczyniłem
Nie urodziłem się, ani nie zostałem stworzony tego dnia

Dziwna śmierć w raju