The Freak
(B. Dickinson/ Roy Z)

He rides the wave, aspiring slave
The prince of darkness plays his games
You're hypnotised under failing skies
He breathes the red wind cross your eyes

Who leads you to the dark secret?

Your life is lost, your soul is damned
But it feels too good to make us stand
That is bad, but this is worse
Let judgement come, you love this curse

When you look like man you're like a god
Swimming in the tide of light
Somersault into the flood
washes you away

Who leads you to the dark secret?

Who is your mistress
Who leads you to the dark secret?

Who is your mistress
Who leads you to the dark secret?

 

 

Szaleniec
(The Freak)

Płynie na fali, ten ambitny niewolnik
Książe ciemności zabawia się z nim
Stoisz zahipnotyzowany pod walącym się niebem
Czerwony wiatr przeszywa twe oczy

Kto prowadzi cię ku ciemnej tajemnicy?

Twe życie stracone, a dusza przeklęta
Jest zbyt silny, byśmy mogli przetrwać
To jest straszne, lecz to jeszcze gorsze
Niech nastąpi dzień sądu, kochasz to przekleństwo

Choć jesteś człowiekiem, wyglądasz jak bóg
Pływasz w morzu światła
Wskakujesz do wody, która unosi cię daleko

Kto prowadzi cię ku ciemnej tajemnicy?

Kto jest twoją panią?
Kto prowadzi cię ku ciemnej tajemnicy?
Starchildren
(B. Dickinson/ Roy Z)

I came from nothing before
Nothing began
Broke the window of existence
And became a man

No sin for fame, for fools,
My star is black and burned
I tilt towards the light,
I suck your souls into my might

We're star children
Coming out of nowhere
And to nowhere return
Star children
A hundred million souls
Sucked out in one breath

I shiver at the threshold of
Your waking hour
The knowledge that you seek
Is my source of power

I live apart from you
But I know the things you do
No angel can save you, how,
You don't need a god
Cause I'm here now

Do I fulfil your deepest needs,
The prophecy?
I am the ruler that you seek,
So come to me
Come to me

Star children
I'm the ruler of existence
In your space and time
Star children
To penetrate your future
Is my only crime

Star
 

 

Gwiezdne dzieci
(Starchildren)

Przybyłem tu z nikąd
I z niczym zaczynałem
Przełamałem okno istnienia
I stałem się człowiekiem

Bez grzechu dla sławy, dla głupców
Me gwiazda jest czarna i spalona
Wysuwam się w stronę światła
Wysysam wasze dusze, zwiększając swą potęgę

Jesteśmy gwiezdnymi dziećmi
Przybywamy z nikąd
I do nikąd odejdziemy
Gwiezdne dzieci
Sto milionów dusz
Wyssanych jednym tchem

Drżę u progu
Waszej godziny powstania
Wiedza, której szukacie
Jest źródłem mej siły

Nie żyję w was
Lecz wiem, co robicie
Nie uratują was aniołowie
Nie potrzebujecie boga
Gdyż jestem tu

Czy spełniłem wasze najgłębsze potrzeby?
Czy wypełniłem proroctwo?
Jestem władcą, którego szukacie
Więc chodźcie do mnie
Chodźcie do mnie

Gwiezdne dzieci
Jestem panem istnienia
Waszych czasów
Gwiezdne dzieci
Przenikanie waszej przyszłości
Jest mym jedynym przewinieniem
Taking the queen
(B. Dickinson/ Roy Z)

Who stole your heartbeat in the night?
The acolytes fearful in the flickering light
They hold a mirror to catch the breath from your mouth
Your breath was stolen by the wind ...from the south

An other winter's tale is done
You're immortal lover, he's gone
A chalice stolen from her hand, eternal life at her command
All that she rules must sleep

The howling shriek of death in your eyes
The whole court and the beast
enter your room where gold will turn to rust
Your empire follows you
into your tomb, the wraiths of night caress
and whispers softly now
"we are the dead", they bear your life away
they tear your heart in two

They've taken the queen
to some better place
so they think as the flame burns low

SOLO

Now the flame burns higher
and it purifies the love that died
And scared rats closed in alive
back to the earth, sealing the tomb

Our skeleton rise from/through the veil of blood
who summons us now from our graves
We are the dead, the shriek of death in your eyes
The whole court and the beast
enter your room, the wraiths of night caress
and whispers softly now
"we are the dead", they bear your life away
they tear your heart in two
They've taken the queen...
 

 

Zabierają Królowa
(Taking The Queen)

Kto zatrzymał bicie twego serca?
Przerażeni kapłani, w migoczącym świetle
Próbowali lustrem wychwycić twój oddech
Lecz twój oddech skradł południowy wiatr

Kolejna zimowa opowieść zakończona
Twój nieśmiertelny kochanek odszedł
Puchar wykradziono ci z ręki, wszelkie życie podległe jej
I wszystko, czym rządzi musi usnąć

Przeszywający wrzask śmierci w twych oczach
Cały dwór i bestia wkraczają do twej komnaty
Gdzie złoto wkrótce zamieni się w rdzę
Twe imperium podąży za tobą do grobowca,
Gdzie duchy szepczą: „Jesteśmy martwi”.
To one przerwały twe życie
I rozdarły serce na pół

Oni zabrali królową
W jakieś lepsze miejsce
Tak myślą, gdyż płomień dogasa

Lecz teraz płomień rozpala się na nowo
I oczyszcza miłość, która umarła
A przerażone szczury żywcem uwięzione w grobowcu

Nasze szkielety powstają w welonie krwi
Który wzywa nas z naszych grobów
Jesteśmy martwi, wrzask śmierci w twych oczach
Cały dwór oraz bestia wkraczają do twej komnaty
Gdzie duchy szepczą: „Jesteśmy martwi”.
To one przerwały twe życie
I rozdarły serce na pół
Zabrali Królową
Darkside of Aquarius
(B. Dickinson/ Roy Z)

The first hellrider came on wings
A-plenty in the dark
Hauled out his poison
And they blew away his mark
The fascist from the east is coming,
Mothers hide your sons

The second hellrider came
From flaming seas and molten sands
Half is played in Hell's commands
Hauled out his poison
With his promises of promised lands
Glad, good times of lying leaders

Here comes the riders
As the wheel of Dharma's running out of time (x2)

The third hellrider came
Teaching brothers to kill brother man
And the fourth hellrider waits
On an acid trail for an acid world
Walls of old religions'
Fools and superstitious men
Throw some scary tarot cards and...

Here comes the riders
As the wheel of Dharma's running out of time
Here comes the riders
As the revolution's stepping out to light
The dark aside of Aquarius
Has robbed us of our souls and minds
Here comes the riders
As the wheel of Dharma's running out of time

SOLO

From the starlit sky
On the silver sea
A lonely silver surfer comes
To push the wheel for me (x2)

Gotta move, gotta move,
gotta move that wheel around (x3)
Gotta push the wheel Dharma round
push the wheel of Dharma around (x3)
push the wheel of around and round, yeah

I've gotta move the wheel of Dharma (x3)
Move that wheel around

Gotta move the wheel of Dharma (x3)
Gotta move the wheel of Dharma now
 

 

Ciemna strona Aqariusa
(Darkside of Aquarius)

Pierwszy jeździec piekieł przybył
W mroku więcej ich było
Rozsiewał za sobą truciznę
A oni rozwiali jego ślad
Faszyści z nad morza przybywają
Matki, chowajcie swych synów

Drugi jeździec piekieł przybył
Znad płonących mórz i litych piasków
Po połowie piekło mu rozkazywało
Rozsiewał za sobą truciznę
Swymi obietnicami o ziemiach obiecanych
Radosne, dobre czasy kłamliwych przywódców

Przybywają jeźdźcy
Gdy koło Dharmy bliskie końca jest

Trzeci jeździec piekieł przybył
Ucząc braci by zabijali się nawzajem
A czwarty jeździec piekieł czeka
Na swym szlaku zła, na zepsuty świat
Mury dawnych religii
Głupcy i przesądni ludzie
Rzucają strasznymi tarota kartami i...

Przybywają jeźdźcy
Gdy koło Dharmy bliskie końca jest
Przybywają jeźdźcy
Gdy rewolucja coraz bardziej zbliża się
Ciemna strona Aqariusa
Okradła nas z naszych umysłów i dusz
Przybywają jeźdźcy
Gdy koło Dharmy bliskie końca jest

Z gwieździstego nieba
Po srebrnym morzu
Samotny, srebrny surfer
Przybywa by koło dla mnie poruszyć

Muszę poruszyć, muszę poruszyć
Muszę to koło Dharmy
Muszę poruszyć koło Dharmy
Muszę poruszyć to koło męki
Koło muszę poruszyć

Muszę poruszyć to koło Dharmy

*Dharma - (hinduizm) doktryna wyznaczająca prawa moralne i religijne, jak również obowiązki; w buddyzmie natomiast oznacza najwyższą prawdę religijną
Road to hell
(B. Dickinson/ A. Smith)

Slowly bleeding, watch the vortex feeding
Like a swirling vulture on your face
Every hour the unseen rays devour
Your screaming eyes cry out but they are blind

Father, forgive me my sins
Give me the nails, I'll hammer them in

The road to hell is full of good intentions
Say farewell, we may never meet again
The road to hell is full of good intentions
Down the left-hand highway with no sinister regrets

Brave new world of secret fantasy
That hovers just beyond your bloody grasp
Close enough to thrill, the danger of the kill
Price for failure of your will

Father, forgive us our sins
'Cause we're all the junkies who never can win

Father, forgive me my sins
Give me the nails, I'll hammer them in

The road to hell is full of good intentions
Parody of hope is the one that I must kill
We all have to live with our family inventions
Down the left-hand highway with no sinister regrets
 


 

Droga do piekła
(Road to Hell)

Lekkie krwawienie niczym gwizd sępy przywołuje,
Po chwili całe stado nad twą głową kołuje
Każdą godzinę pożerają niewidoczne promienie
Przerażone oczy płaczą,
Lecz jesteś ślepy

Ojcze, wybacz mi moje winy
Daj mi gwoździe, wbiję je sobie sam

Droga do piekła jest pełna dobrych zamiarów
Pożegnaj mnie, możemy już nigdy nie zobaczyć się
Droga do piekła jest pełna dobrych zamiarów
Jedź lewą stroną autostrady bez żadnej obawy

Wspaniały, nowy świat tajemniczej fantazji
Unoszącej się tuż nad twym śmiertelnym uściskiem
Zbliża się i czujesz dreszcz
Morderstwo blisko jest
Twoja wola ceną za przegraną

Ojcze, wybacz mi moje winy
Gdyż jesteśmy ćpunami, którzy nigdy niczego nie osiągną

Droga do piekła jest pełna dobrych zamiarów
Parodia nadziei jest czymś, co muszę zniszczyć
Wszyscy musimy żyć z naszymi rodzinami
Jedź lewą stroną autostrady bez żadnej obawy
Man of sorrows
(B. Dickinson)

Here in a church a small boy in kneeling
He prays to a God he doesn't know, he cannot feel
All of his sins of childhood he will remember
He will not cry, tears he will not cry

CHORUS:
Man of sorrows, I won't see your face
Man of sorrows, you left without a trace
His small boy wonders what was it all about
Is your journey over, has it just begun?

A vision of a new world from the ashes of the old
"Do what thou wilt" he screams from his cursed soul
A tortured seer, a prophet of our emptiness
Wondering why, wondering why

REPEAT CHORUS

SOLO

A man of sorrow's wrecked with thoughts that dare not speak their name
Trapped inside a body made to feel only guilt and shame
His anger all his life, "I hate myself", he cried
"Do what thou wilt, do what thou wilt", he cried

Has it just begun?
 

 

Człowiek Smutku
(Man of Sorrows)

Tu, w kościele, mały chłopiec klęczy
Modli się do Boga, którego nie może poczuć
Wszystkie swe grzechy będzie pamiętał
Lecz nie będzie płakać, łez nie będzie wylewać

Człowieku smutku, nie ujrzę twojej twarzy
Człowieku smutku, odszedłeś nie zostawiając śladu
Mały chłopiec zastanawia się, o co w tym wszystkim chodzi?
Czy twa podróż już zakończona, czy dopiero się rozpoczęła?

Wizja nowego świata z prochów tego starego
„Niechże umrę” krzyczy z głębi swej przeklętej duszy
Udręczony jasnowidz, prorok naszej pychy
Zastanawia się, dlaczego, zastanawia się, dlaczego

Człowiek smutku wyniszczony myślami, których aż strach wypowiadać
Uwięziony w ciele, które odczuwa tylko winę i wstyd
Gniew przepełnia jego życie, „Nienawidzę siebie” krzyczał
„Niechże umrę, niechże w końcu umrę”, krzyczał
Accident of birth
(B. Dickinson/ Roy Z)

Journey back to the darkside,
Back into the womb
Back to where the spirits move
Like vapour from the tomb
The centre of the cyclone
Blowing out the sun
Break the shackles of your union to the light

I might've had a brother,
A service board, they dragged him under
To the other side of twilight,
He's waiting for me now

Nativity was lost on me,
I didn't ask, I couldn't see
What created me,
What and where and how

CHORUS:
Welcome home, It's been too long,
We've missed you
Welcome home, we've opened up the gates
Welcome home, to your brothers and sisters
Welcome home, to an accident of birth

Feel our bodies breathing
As you try to stop believing
There's nothing you can do about your shadow
You can fight us, you are like us
And your body will betray you
Lay down and die like all the others

Where are the angels
And their wings of freedom?
Jesus had his day off
When they pulled you through

To an accidental birth

Visions growing dim
As the daylight fades away
I'm spinning, twisting,
Black, well, It's your dying day

 
Wypadek Narodzin
(Accident of Birth)

Podróż z powrotem w ciemność
Z powrotem do łona matki
Z powrotem do miejsce gdzie wiją się dusze
Niczym mgła z grobowca
Oko cyklonu gasi słońce
Niszcząc twoje ze światłem powiązanie

Mogłem mieć brata
Lecz służba władzy zaciągnęła go
W inne oblicze mroku
Teraz czeka na mnie tam

Narodzenie zostało przeznaczone mi
Nie pytałem i spostrzec nie mogłem,
Co stworzyło mnie
Co i gdzie i jak

Witajcie w domu, to trwało zbyt długo
Tęskniliśmy
Witajcie w domu, już otworzyliśmy bramę
Witajcie w domu, u waszych braci i sióstr
Witajcie w domu, wypadek narodzin

Czujesz, że oddychasz
Gdy próbujesz przestać wierzyć
Lecz nic nie możesz począć ze swym cieniem
Możesz z nami walczyć, lecz jesteś taki jak my
Więc twe ciało i tak cię oszuka
Połóż się i umieraj jak inni

Gdzie są aniołowie
I ich skrzydła wolności?
Jezus wziął sobie wolne
Gdy oni zabili cię

Wizje zachodzą mgłą
Gdy światło gaśnie
Wiruję się i kręcę,
Ciemnieję, tak, To dzień twej śmierci
The magician
(B. Dickinson/ Roy Z)

I am the teacher, come to reach you
Take the old words back to you
You were lost but I found you
and it's your choice what to do

I've learned a few things
As I've travelled through the years
Through the door of evermore

I came through fire, came through water
Through the oily serpents kiss
Climbed a mountain, chased the dragon
Threw myself in the abyss

Do I make myself familiar to you now?
Cause I've been around you
And I'm glad I've found you

CHORUS:
I am the living flame
And I teach the holy games
Teach the secret of the dance
Through the future in the ruins
Kicked the sand in Satan's face,
I'll put Jesus in his place
Shaman and priest it's all the same,
The magician is my name

Oh, oh, oh, oh, oh,
The magician is my name (x2)
Oh, and magic is my game

Now I know you and you know me
We have secrets we can share
We can build a new tomorrow
from the trash of yesterday

It won't be the last time
And I'm glad I found you

 
Czarodziej
(The Magician)

Jestem nauczycielem, przychodzę do ciebie
Weź do siebie słowa starca
Zagubiłeś się, lecz ja cię odnalazłem
Teraz zdecydujesz co zrobisz dalej

Nauczyłem się paru rzeczy
Podróżując wiele lat
Poprzez drzwi nieskończoności

Przebyłem ogień, przebyłem wodę
Oparłem się pokusie węża
Pokonałem góry, przegoniłem smoka
Rzuciłem się prosto w otchłań

Czy teraz wydaję ci się znajomy?
Bo cały czas cię szukałem
I cieszę się, że cię znalazłem

Jestem niczym żywy płomień
Wyjawiam święte tajemnice
Nauczam sekretów tańca w ruinach przyszłości
Rzuciłem Szatanowi piaskiem w oczy
Jezusa w jego miejsce ustawiłem
Szaman i ksiądz to jedno i samo
Czarodziejem mnie nazywają

Oh, oh, oh, oh
Czarodziejem mnie zwą
A magia moją grą

Teraz już znamy się oboje
Tajemnicami możemy się podzielić
Możemy odbudować jutro
Z wczorajszych gruzów

To nie jest jeszcze koniec
Cieszę się, że cię znalazłem
Welcome to the pit
(B. Dickinson/ A. Smith)

You come on down to the pit
Come on down to where the vipers spit
I've been waiting for you down here

Cover your eyes with the velvet hands of darkness (x2)

CHORUS:
I don't even know your name
You won't even see my face
But you choose to play my games
Welcome to the hard place

I bring you back from the brink
Are you surprised in every way that you like it?
Are you surprised that you want it?

Cover your lips with the wicked tongue of silence (x2)

Back to back you ride the snake, he, he, he
You feel it strike, you feel it bite you

Cover your eyes with the velvet hands of darkness
Cover your lips with the wicked tongue of silence

Now you can feel the hard, the hard place
 
Witaj w otchłani
(Welcome to the pit)

Zszedłeś w dół, do otchłani
Przyszedłeś tu, gdzie wiją się gady
Czekałem tu na ciebie

Zakryj oczy welwetowymi rękoma ciemności

Nawet nie znam twego imienia
Nie zobaczysz nawet mej twarzy
Lecz wybrałeś moją grę
I będzie ci tu ciężko

Przyprowadziłem cię znad krawędzi
Czy dziwi cię, że ci się to podoba?
Czy dziwi cię, że tego pragniesz?

Zakryj usta nikczemnym językiem ciszy

Próbujesz ujeździć węża, ha, ha
Czujesz jak atakuje, czujesz jak gryzie

Zakryj oczy welwetowymi rękoma ciemności
Zakryj usta nikczemnym językiem ciszy

Teraz możesz poczuć okropność tego miejsca
Omega
(B. Dickinson/ Roy Z)

The ashes drift away the smoke of our confusion
We turn our frightened faces to each other, say goodbye
Waited for the sign, waited for the moment
Waited for the miracle to arrive

I guess they lie

Look at your future,
Take a look at your burning sky
Look at your future,
Look at your burning sky

The others they have gone,
Who wants to live forever
With nothing left to hold on
To the past that we once knew
We believed in heaven,
We believed in angels
With arms of purest white
To hold us, catch us, when we fall

Look at your future,
Look at your burning sky
Look at your future,
Take a look at your burning sky

CHORUS:
Now it's omega, zero day
The red star shines it's last ray
The sun that gave us life yesterday
is now the sun that takes our lives away

SOLO

Look at your future,
Look at your burning sky
Look at your future,
Take a look at your burning sky
 

 

Omega


Nasze zamieszanie rozwiewa dym znad popiołów
Zaglądamy sobie w przerażone oczy żegnając się
Czekaliśmy na znak, wyczekiwaliśmy chwili
Czekaliśmy na cud z nieba

Oni chyba kłamali...

Spójrz na swą przyszłość
Spójrz na płonące niebo
Spójrz na swą przyszłość
Spójrz na płonące niebo

Inni już odeszli
Któż chce żyć wiecznie
Gdy już nic nie przypomina
Przeszłości, w której żył
Wierzyliśmy w niebiosa
Wierzyliśmy w anioły
W ich ramiona bielsze niż wszystko
Które miały nas złapać gdy upadniemy

Spójrz na swą przyszłość
Spójrz na płonące niebo
Spójrz na swą przyszłość
Spójrz na płonące niebo

To jest omega, ostatni dzień
Czerwona gwiazda zgasła rozpościerając cień
Słońce, które wczoraj życie ci podarowało
Teraz to samo słońce życie twe odebrało

Spójrz na swą przyszłość
Spójrz na płonące niebo
Spójrz na swą przyszłość
Spójrz na płonące niebo
Arc of space
(B. Dickinson/ Roy Z)

There on a lonely desert hill-top
the pilgrims huddle closer
Waiting for a sign, the coming silver shrine
the arc of space and time

VERSE II:
Truth, all the truth is never clear
Perhaps again next year
the hope lives on beneath the blazing sun
one day you'll come...

CHORUS:
In my hear I'll reach you
In my heart I'll reach out to you
In my heart I touched the face of God

In my dreams somehow

It's all a dream

It's all a dream somehow

 
Łuk przestrzeni
(Arc of Space)

Tam, na samotnym szczycie wzgórza
Pielgrzymi się zbierają
Czekają na znak, czekają na srebrne królestwo
Łuk przestrzeni i czasu

Prawda, cała prawda nigdy nie jest jasna
Być może już za rok
Nadzieja wciąż żyje pod świecącym słońcem
Być może kiedyś nadejdziesz

W mym sercu dosięgnę cię
W mym sercu dłoń do ciebie wyciągnę
W mym sercu dotknąłem twarzy Boga

W mych marzeniach, w jakiś sposób

To tylko sen